Värmekulvert |

Pexflex Plus – Isolerad kulvert

Begär offert!


Kategori:

Pexflex PLUS – isolerad kulvert

De nya flexibla PexFlex Plus kulverterna är en 300% böjligare energisparare. Den patenterade SuperFoam – polyuretan isoleringen håller värmeförlusterna stadigt under kontroll.
De isolerade PexFlex kulverarna är en ny generation av kulvertar designad för finska förhållanden och är menade till överföring av uppvärmnings-, bruks- och kallvatten.
Tack vare den patenterade SuperFoam polyuretan isoleringen har kulverterna en mycket flexibel struktur och minimala värmeförluster. Det korrugerade och syrediffussionsspärrade skyddsskalet bildar en kulvert med en struktur som har ideala egenskaper när de kommer till installation och flere decennier lång hållbarhet.

Användningsområden
Överföring av uppvärmnings-, bruks- och kallvatten
Fjärrvärme
Bioenergi
Jordvärme
Kylningsnät/Fjärrkyla
Avloppsvatten

Framledningsrör
PEX eller PE100
Uppvärmningskablar syrediffusionsspärr (EVOH)
Bruksvattenrören typgodkända

Isolering
Fast SuperFoam polyuretanskum
Lambdavärde 0,022 W/mK

Skyddskal
HDPE polyeten (korrugerad)
Isoleringens syrediffusionsspärr
UV-skydd

Konstant temperatur 85 °C / tillfällig temperatur 95 °C
Uppvärmning PN6
Bruksvatten PN10
Tillverkare Logstor

Offertbegäran