Bioenergi

Vad är bioenergi?

Naturen är fantastisk. Växterna ger liv och föda till naturens alla djur.

De använder solens energi för att bygga samman koldioxid och vatten till kolhydrater och de tar upp näringsämnen för att bygga proteiner, enzymer, vitaminer, fibrer, starka strukturer, stora träd och vackra blommor.

”Bio” betyder liv, bioenergi är livets energi och vi får det alltså från bränslen som hämtas från växtriket. De är koldioxidneutrala, vilket betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.

Har du tröttnat på höga el- och oljeräkningar? Då är träpellets alternativet för dig. Vill du dessutom ha högsta
möjliga bekvämlighet så har Kardonar den perfekta lösningen för dig. Välj och vraka i Kardonars breda
produktsortiment. Vi erbjuder allt från pelletsbrännare, pelletskaminer till kompletta uppvärmningssystem. Lönsamheten för pelletseldning i jämförelse med el- och oljeuppvärmning är nu bättre än någonsin tidigare. Med dagens priser sparar du över 50% i uppvärmningskostnader i jämförelse med olja och el om du värmer ditt hus med träpellets. Priset på träpellets är dessutom stabilt och okänsligt för internationella konflikter i motsats till el- och oljepriserna. Träpellets är ett inhemskt bränsle.

Varför bioenergi?

En del tror att bioenergi inte är en lika miljövänlig energiform som sol och vind. De har fel. Bioenergin är lika mycket förnybar energi som sol, vind och vatten, den bidrar inte till någon ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid. Bioenergi kan ses som lagrad solenergi; växterna omvandlar en del av solenergin till kemiska föreningar som kan användas vid ett senare tillfälle.

I Finland har vi gott om skog så mycket av vår bioenergi kommer från flis, bark och spån, men även från grenar, toppar och andra rester som blir över när man avverkar skog. På så vis ger bioenergi fler jobb, inte minst på landsbygden, då skogsägare och lantbrukare får fler användningsområden för sin råvara. Eftersom råvaran produceras i Finland bidrar en ökad bioenergianvändning också till att öka tryggheten för energiförsörjningen.