Flis

Flisvärme

Bland våra flisdrivna produkter finns produkter som är lämpliga för terrassvärme samt flispannor och flisvärmecentraler som mest används för uppvärmning av större utrymmen. Förutom flis, beroende på tillval, kan enheterna även drivas på andra organiska bränslen. Vedvärme kan användas för att ersätta t.ex.oljeeldning för mera heltäckande och miljövänligt alternativ.

Välkommen att lära dig mer om fliseldningens möjligheter! Du kan alltid fråga oss om mer information, våra bioenergiexperter står redo att hjälpa till.

Fråga oss också om möjligheten att installera produkterna.

Var får man tag i flis?

Flis erhålls ofta som en biprodukt av skogsbruket, vilket i sig skapar ett mycket lätt och användbart uppvärmningsmaterial. Vid eldning av flis bör det noteras att flis alltid ska brännas torrt. Att bränna våt eller lågkvalitativ flis kan leda till större energiförluster, ökad nedsotning av utrustning, ökad askproduktion,  större utsläpp, dålig värmebalans och andra problem. Att använda högkvalitativt flis säkerställer maximal värmeeffekt och hållbarhet hos flisvärmeanordningar långt in i framtiden.