Solenergi

Solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant när den kombineras med biobränsleförbränning, som t.ex. pelletskaminer. Då får du nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvärmen kan stå för uppvärmningen av hus och varmvatten på sommarhalvåret när pelletskaminen har lägre verkningsgrad.
Du kan välja mellan att ha ett solvärmesystem med bara solfångare och tank, eller så kan du välja att ha ett så kallat Hybrid-system där du kombinerar din solenergi med någon av våra externa värmekällor d.v.s. luftburen pelletskamin,pelletspanna, vedpanna eller flispanna, för optimal värmeförsörjning.

Endast ett sökresultat