Solenergi

Solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant när den kombineras med biobränsleförbränning, som t.ex. pelletskaminer. Då får du nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvärmen kan stå för uppvärmningen av hus och varmvatten på sommarhalvåret när pelletskaminen har lägre verkningsgrad.

Användning av solfångare tillsammans med andra uppvärmningssystem

Du kan välja mellan att ha ett solvärmesystem med bara solfångare och tank, eller så kan du välja att ha ett så kallat Hybrid-system där du kombinerar din solenergi med någon av våra externa värmekällor d.v.s. vattenmantlad pelletskamin, pelletspanna, vedpanna eller flispanna, för optimal värmeförsörjning.

Endast ett sökresultat

Pris på solfångare

Den mest prisvärda solfångaren är oftast inte det bästa alternativet. I det solfångaralternativ som finns i vårt utbud finns en imponerande verkningsgrad på 84,9%, vilket kan betraktas som mycket högt. I detta alternativ går pris och kvalitet hand i hand, och på så sätt kan du använda 100% förnybar solenergi för uppvärmning av varmvatten.

Solfångare till stugan eller till egnahemshus

Solfångare passar platser där solen skiner så obegränsat och länge som möjligt. Till exempel passar solfångare utmärkt för en stuga som värms året runt eller en som bara används på sommaren. I egnahemshus kan solfångare användas i kombination med elektrisk uppvärmning för att spara kostnader för uppvärmning av vatten. Vanligtvis används solfångare som en sekundär värmekälla eftersom de inte samlar in värme om solen inte skiner. Därför kan en s.k. hybridvärmesystem vara ett lämpligt alternativ för dig. I det här fallet används solfångare tillsammans med en annan uppvärmningsmetod.