Ved- och kombipannor

Kombipannorna erbjuder dig en möjlighet att elda med bränslen som uppfyller dina önskemål som t.ex. pellets, korn, flis, kutterspån, sågspån eller ved. När förbränningen sker i två separata pannor kan du elda med flera bränslealternativ  utan att blanda dem. i en kombipanna kombineras både en modern förbränningsteknik men även en hög verkningsgrad, som erbjuder förmånlig energi, även till större fastigheter. Vedpannorna passar även till många olika fastigheters uppvärmning. Veden hos oss är finsk producerat värmematerial, därför är den förmånlig och förnybar.

Vid anskaffning av en ved- eller kombipanna måste man vara särskilt uppmärksam för rätt dimensionering  samt för värmekapaciteten för de uppvärmda ytorna. Om du funderar på rätta valet av vedpanna eller kombipanna, hjälper vi dig gärna. Kontakta oss.

Fråga oss också om möjligheten att installera kombi- eller vedeldad panna och ackumulatortank i hela Finland!

Visar alla 5 resultat

En vedpanna för uppvärmning av ett egnahemshus

På grund av sina egenskaper är den lilla vedpannan också lämplig för uppvärmning av ett egnahemshus. Vedpannorna i vårt urval kan även förses med pelletsbrännare, eller så har vedpannan redan en funktion för pelletsbränning. Genom att kombinera olika biobränslen kan du enkelt byta till det lämpligaste brännmaterialet vid behov. När du köper en vedpanna är det ofta också värt att kolla upp ackumulatortankens skick, om den ska förnyas eller införskaffas. Genom att ansluta ackumulatortanken till vedpannan kan värmeenergi lagras för senare användning, vilket i sin tur skapar flexibilitet i uppvärmningen. Du kan även hitta olika typer av ackumulatortankar i vårt utbud.

Du kan alltid fråga oss om mer information om en ackumulatortank är lämplig för vedpanna eller uppvärmning av småhus. Kolla även in pelletskaminer och pelletspannor som är lämpliga för uppvärmning av småhus.

Vedpanna för uppvärmning av stora fastigheter

Framför allt kan de större vedpannorna i vårt urval även användas för uppvärmning av gårdsbyggnader och små industrihallar. Om utrymmet som ska värmas upp däremot är ännu större rekommenderar vi att bekanta dig med mångsidiga halmpannor och värmecentraler, som du kan använda för att värma även de största fastigheterna och utrymmena på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Vilken är den förmånligaste och bästa vedpannan?

Den förmånligaste vedpannan är inte nödvändigtvis det mest hållbara alternativet. Den bästa vedpannan är istället den som tillgodoser önskat behov, producerar tillräckligt med värme och arbetar med rätt material för dig. Det är därför värt att överväga användningsändamål och rätt dimensionering av vedpannan. Kommer vedpannan att placeras ute eller inne? Hur stor yta är vedpannan tänkt att värma upp? Vi hjälper gärna till med dessa frågor också!

Varför välja en vedpanna eller en kombipanna för uppvärmning?

En vedpanna erbjuder många attraktiva fördelar som gör den till ett alternativ värt att överväga för dina uppvärmningsbehov. Här är några anledningar till att välja en vedpanna:

Förnybar energikälla: Trä är en förnybar energikälla, vilket gör att användningen inte belastar miljön på samma sätt som fossila bränslen. Genom att välja en vedpanna stödjer du hållbar energiproduktion och minskar koldioxidutsläppen.
Miljövänlighet: Att elda ved ger mindre koldioxidutsläpp jämfört med fossila bränslen.
Besparingar på energiräkningen: Ved är ofta ett billigare bränsle jämfört med olja eller el, vilket kan minska dina uppvärmningskostnader avsevärt på lång sikt.
Oberoende vad gäller energikälla: En vedpanna ger dig möjlighet att vara delvis oberoende av energibolag. Du kan få bränsle från ditt egen tomt eller köpa det från lokala leverantörer.
Inhemsk energi: Trä är ofta tillgängligt lokalt, vilket stödjer den lokala ekonomin och minskar beroendet av importerad energi.
Mångsidighet: Vedpannor kan användas både för uppvärmning och för att producera varmt bruksvatten. Våra mindre vedpannor lämpar sig för behoven i mindre fastigheter. Större vedpannor eller kombipannor räcker däremot för att värma upp till exempel hela gårdar.
Investera i framtiden: Miljömedvetenheten växer ständigt, och användningen av förnybara energikällor är en del av hållbar utveckling. Genom att investera i en vedpanna eller en kombipanna är du med i denna utveckling och förbereder dig för framtida energibehov.
Genom att välja en vedpanna väljer du en energieffektiv, miljövänlig och ekonomiskt rimlig uppvärmningslösning. Kom dock ihåg att välja rätt storlek och typ av panna för dina behov, och ta hand om korrekt underhåll och service för att säkerställa att den fungerar optimalt.

Vi hjälper dig alltid gärna att välja rätt vedpanna!