Ved- och kombipannor |

Effecta Lambda vedpanna

Begär offert!


Effecta Lambda är en keramisk fläktsyrd vedpanna med en Lambdasond som automatiskt optimerar förbränningen. Det finns 2 olika effekt på dessa pannor, 35kW (150-250m2) och 60kW (250-500m2). Du trycker på start, lägger i veden och tänder. Resten sköter pannan. Enklare och effektivare än så blir det inte att elda med ved. Effecta Lambda har hög verkningsgrad och bästa förbränning. Utsläpp, vedåtgång och miljöpåverkan är minimal. Möjlighet att kombinera ved och pellets i samma panna ger frihet för framtiden och ekonomisk trygghet. Man kan lätt ansluta en pelletsbrännare i vedpannan, om man vill använda sig av pellets istället. Med ett handgrepp på några minuter är allt som krävs för att växla mellan ved och pellets. Brännaren startar och stoppar automatiskt när ackumulatortanken behöver värme. Ekonomiskt och miljöeffektivt alternativ.

EFFECTA LAMBDA vedpanna 35 kW och 60 kW

Vedpanna med rätt effekt till rätt hus

Effecta Lambda är en ny generation vedpannor från Effecta och finns i 35 och 60 kW. Allt för att få rätt effekt till rätt hus. De är genomtänkta både på in och utsidan för att redan idag möta framtidens krav vad det gäller kvalitet, miljö och funktion.

 

Lambda-styrning – maximal energi ur varje eldning

Lambdastyrning är en självklarhet på Effectas vedpannor. Redan 2006 introducerade Effecta Lambdastyrning. All förbränning behöver syre och i en traditionell vedpanna sker detta genom ventiler och skorstenens drag. Effecta Lambda vedpanna 35 och 60 kW är utrustade med en syresond i rökgaserna som känner syrehalten i förbränningen. Istället för att okontrollerat styras av skorstenens drag reglerar två spjällmoterer tillförseln av luft till förbränningen. Oavsett om du har stora vedklampar, fuktig eller snustorr ved ger Effecta Lambda samma höga effekt och verkningsgrad vid varje eldning (35 kW: 92% och 60 kW: 91%), obs! för mycket fukt ger sämre verkningsgrad. Optimal förbränning ger mindre utsläpp, minskar vedförbrukningen och ökar din komfort!

Unik vedpanna – Sotad vid lucköppning

Effecta Lambda är förädlad och förbättrad i varje detalj. Byggd för att klara den tuffa miljö som en vedpanna ofta får utstå. Som tillval kan vedpannan sotas vid lucköppning. Vår helt unika egenskap gör vedeldning och framförallt sotning samt rengöring till en fröjd. Varje gång du öppnar och stänger luckan sotas tuberna utan att du ens tänkt på det. Öppna, stäng, klart!

Kombinationspanna – Ved/pellets

Alla Effecta Lambda-vedpannor kan utrustas med Effecta Supra pelletsbrännaren. Om du inte vill ha pelletsbrännaren direkt, kan du beställa pannan som pelletsförberedd. I 35 kW:s och i 60 kW pannan installeras pelletsbrännaren på vänster eller höger sida.

 

Tillbehör: kombinationspanna ved/pellets
Brännkammaren av rostfritt stål
Snygg och praktisk design
Stående tuber
Vändbara luckor
Liten vattenvolym = värms snabbt upp och tankladdningen börjar
Vattenmantlad eldstad
Inbyggd laddpumpstermostat
Färdigmonterad vid leverans
Kylslinga som standard

Ännu flera orsaker att välja just en Effecta Lambda

1. Luckorna är nu marknadens mest gedigna. De klarar tuff hantering och är extra isolerade för att inte bli varma.
2. Luckstängningen är i kraftigare material för att inte slitas.
3. Eldstaden, rejält med utrymme för mer energi ur varje eldning ger färre eldningstillfällen.  35 kW: 145 liter och 60 kW: 195 liter.
4. Vedinkastet har förstorats rejält. Enklare eldning och rengöring.
5. Rökkanalen är bredare i eldstadens överdel vilket minimerar risken för rök i pannrummet när du tänder.
6. Den nya bottenplattan gör intransport i pannrummet och placering på ojämna ytor enklare.
7. Ny tidlös design med stabilare ytterplåtar garanterar en snygg vedpanna även om 20 år.

 

Bruksanvisning | Referenser

Kolla klippet! Så här fungerar den.

Offertbegäran