Flispannor | Pelletspannor | Ved- och kombipannor |

TWINHEAT Combi MCS

Begär offert!


I en Twinheat MCS kan du värma med bl.a. flis, pellets, spannmål och ved. Pannstyrningen har färdiga förbränningsprogram för flis, pellets och spannmål. Byte av bränsle kräver endast några knapptryckningar av användaren. Brännarskruven är utrustad med sprinklersystem och bränslematningen sker via en lufttät cellsluss. Utrymmet under cellslussen är trycksatt med hjälp av förbränningsfläkten det här gör att lågan alltid trycks ut mot pannan vilket gör den väldigt brandsäker. Som tillval kan du köpa våra Don’t worry paket med GSM-alarm, askskruvar och automatisk tryckluftrengöring om du vill ha en fullt utrustad panna. Askskrapa för brännaren finns att få som tilläggsutrustning som håller brännaren ren. Twinheat-pannan kännetecknas av en väldigt robust konstruktion. Väldigt lätt att använda och att underhålla.

Artikelnr: N/A Kategorier: , ,

TWINHEAT – Combi TYP MCS – Multibränsle

Anläggningar till bl.a. flerfamiljshus, lantbruk och mindre industrier.

MCS-anläggningen är avsedd att anslutas till en extern silo via en transportskruv. Panna och brännare är identiska med typ M, men bränslemagasinet är ersatt med en stoker (automatisk inmatningsenhet) med cellslussmatare där transportskruven, från den externa silon levererar bränslet. Typ MCS är, utöver de typgodkända bränslena, konstruerad och avsedd för eldning med lätta bränslen såsom spån och flis, där anläggningen lämpligen kombineras med någon av TWINHEATs helautomatiska silosystem.

Vid eldning av homogena bränslen som träpellets eller spannmål används ofta en fodersilo eller pelletssilo för bränslet. Silon uppställs utom- eller inomhus. Bränslet transporteras till pannan med en fast eller flexibel skruv.

Vid eldning med bränslen med valvningsegenskaper, som t.ex. flis och spån, kan fjädermatare eller hydrauliskt skrapbotten för större silokapacitet användas.

Bränslen: pellets, spannmål, flis, kutterspån, sågspån, ved m.m. Användarvänlig O2-styrning med hjälp av lambdasond.

 

Pannmodeller: M20, M40, M80, Tekniska data för pannorna samma som typ M. Se teknisk data.

 

 

 

Transportsystem

 

Fjädermatare

twinheat ritad bild

 

QUATRO SILO 1 & 2 för utomhusinstallation

quatro siilo kuva

TWINHEAT Quatro-silo används vid eldning med krävande bränslen såsom flis, såg- och kutterspån, samt andra bränslen som inte är ”självrinnande” till skruven. Silon även även mycket bra lämpad för t.ex. pellets m.m.

Silon tillverkas i 2 olika grundstorlekar. Silon är uppbyggd på en kraftig botten med 4 ben. Mitt i botten är en stor rotor med kraftiga bladfjädrar placerad. Rotorn, som drivs av en lågt utväxlad motor, tvingar bränslet ner till transportskruven som är placerad under silobotten, vilken sedan transporterar bränslet vidare till cellslussmataren eller ett magasin. Transportskruven har en diameter på 150 mm och drivs av en separat skruvmotor med växellåda.

Silons sidor och överdel är gjorda av galvaniserad plåt och består av moduler, där varje modul är 0,5 meter hög. Silons kapacitet utökas genom att lägga till fler moduler på höjden. Överdelen av silon där bränslet tippas i, är utrustad med ett vattentätt lock som enkelt kan öppnas med en vev.

Där förhållandena tillåter bör den regntäta quatro-silon placeras utomhus, med huvudbränslelagret under halvtak i närheten. Silo  dimensioner

Brännaren ställer sin effekt steglöst mellan 0 och 100%, perfekt enligt det verkliga effektbehovet i ditt värmesystem. När effektbehovet sjunker går pannan i underhållsläge med väldigt låg effekt och den kör upp igen när pannans temperatur sjunker. Underhållslägets effekt är så liten att du kan ha pannan igång även sommartid utan problem. Brännaren tänds för hand när du startar upp anläggningen och behöver släckas endast om du gör någon större rengöring av pannan. Förbränningen styrs av en lambdasond. Vilket betyder att bränslematningen och förbränningsluften automatiskt optimeras hela tiden. Förbränningsparametrarna är väldigt optimala och behöver normalt inte justeras. Pannan är väldigt lätt att rengöra. En av de lättaste på marknaden. Alla tuber finns bakom en lucka med handtag. Det är väldigt lätt att öppna och rengöra på framsidan av pannan. Hela brännkammaren finns även bakom en stor lucka med handtag. Den är väldigt lätt att rengöra och tömma på aska.

Brännarskruven, cellslussen och fjädermataren i bränslesilon är väldigt driftsäkra och hållbara. Båda skruvkanalerna är kantiga och det gör att flisstickor lättare kan transporteras ända fram till brännaren. Cellslussen är en säkertsanordning som gör systemet lufttätt mot bränslesilon. Utrymmet under cellslussen är trycksatt m.h.a. förbränningsfläkten och det är även tomt på bränsle tack vare brännarskruvens eftergång som ser till att allt bränsle matas ända in i brännaren. Det finns inte någon nivågivare under cellslussen utan doseringen av bränsle sker med fjädermatarens skruv på basen av lambdasonden. Det betyder att man får mycket färre driftstörningar pga flisstickor eller spån och damm med Twinheat-panna. Vattensprinklern är även monterad här under cellslussen. Det här gör anläggningen till en av de säkraste på marknaden.

 

Offertbegäran