Värmekulvert

Kulvertar är isolerade plaströr, utvecklade så att värmeförlusterna blir så små som möjligt vid transporten från värmekälla till hushåll. Vattnet riskerar inte heller att frysa under vintertid som med vanliga metallrör, eller utsättas för korrosion. Kulvertarna kan installeras upp till 200 meter direkt från rulle till schakt, helt utan kopplingar och tack vare dess flexibilitet kan rören enkelt förläggas förbi hinder. De varierar i storlek beroende på användningssyfte, d-v-s- om det är för bruksvatten eller för uppvärmning.

Visar alla 2 resultat