Hallvärmare |

FABBRI

Begär offert!


NYHET! Vedeldad hallvärmare!
En vedeldad hallvärmare med luftkanaler är en typ av värmesystem som använder ved som bränsle för att generera värme. Denna typ av värmare är utformad för att inte bara värma upp det rum den är installerad i utan också fördela värmen genom luftkanaler till andra delar av byggnaden. Här är en kort beskrivning av dess funktion:

 1. Vedeldning: Hallvärmaren drivs av ved, vilket ger en effektiv och ekonomisk värmekälla. Vedeldning är populärt för dess tillgänglighet och miljövänliga egenskaper.
 2. Luftkanalsystem: Värmaren är utrustad med 2-4 luftkanaler (beroende på pannans storlek) som leder varm luft från manteln till andra rum eller områden. Dessa kanaler möjliggör jämn fördelning av värmen genom hela byggnaden.
 3. Förbränningseffektivitet: Moderna vedeldade hallvärmare är konstruerade för att vara effektiva i förbränningen av veden, vilket minimerar rökgasutsläpp och ökar värmeutbytet.
 4. Säkerhet: De flesta vedeldade hallvärmare är utrustade med säkerhetsfunktioner såsom termostatkontroller och överhettningsskydd för att säkerställa en trygg användning.
 5. Installation: Installationen kräver en skorsten  för att leda bort rökgaser. Luftkanalerna måste också installeras på ett strategiskt sätt för att optimera värmefördelning. Hallvärmaren skall alltid installeras i ett brandsäkert utrymme.

F28
Nyttoeffekt 29kW
Lyftflöde (15°) 2.200 m3/h
Bränsleförbrukning 13 Kg/h
Bredd 550 mm
Höjd 1400 mm
Längd 920 mm
Rökrörsanslutning Ø160 mm
Varmluftskanal 2x Ø180 mm
Vedlängd 500 mm

F55
Nyttoeffekt 64kW
Luftflöde (15°) 3.500 m3/h
Bränsleförbrukning 20 Kg/h
Bredd 700 mm
Höjd 1550 mm
Längd 1150 mm
Rökrörsanslutning Ø180 mm
Varmluftskanal 2x Ø200 mm
Vedlängd 660 mm

F85
Nyttoeffekt 93kW
Luftflöde (15°) 6.300 m3/h
Bränsleförbrukning 30 Kg/h
Bredd 800 mm
Höjd 1760 mm
Längd 1280 mm
Rökrörsanslutning Ø180 mm
Varmluftskanal 3x Ø250 mm
Vedlängd 750 mm

F120
Nyttoeffekt 139kW
Luftflöde (15°) 8.900 m3/h
Bränsleförbrukning 43 Kg/h
Bredd 930 mm
Höjd 1970 mm
Längd 1700 mm
Rökrörsanslutning Ø200 mm
Varmluftskanal 3x Ø250 mm
Vedlängd 950 mm

F240
Nyttoeffekt 279kW
Luftflöde (15°) 17.800 m3/h
Bränsleförbrukning 85 Kg/h
Bredd 1100 mm
Höjd 2250 mm
Längd 1900 mm
Rökrörsanslutning Ø200 mm
Varmluftskanal 3x Ø300 mm
Vedlängd 1200 mm

F350
Nyttoeffekt 349kW
Luftflöde (15°) 26.000 m3/h
Bränsleförbrukning 120 Kg/h
Bredd 1220 mm
Höjd 2700 mm
Längd 2700 mm
Rökrörsanslutning Ø250 mm
Varmluftskanal 4x Ø350 mm
Vedlängd 1900 mm

 1. Kuumailmakanavan lähtö – Öppning till varmluftskanal
 2. Palotilan luukku – Lucka till eldboet
 3. Tuhkanpoistoluukku – Askborttagningslucka
 4. Arina – Roster
 5. Tuloilmaritilä – Luftintags nät
 6. Käyttöpaneli – Styrpanel
 7. Tuubien puhdistusluukku – Rengöringslucka för tuber
 8. Savukaasuimuri – Rögasfläkt

*savukaasuimurilla varustetuissa malleissa – i modeller försedda med rökgasfläkt

Offertbegäran