Vattenmantlade |

Pelletskamin Diva 3000

Begär offert!


NYHET!

Med en vattenmantlad pelletskamin kan du värma ditt hus och ditt varmvatten. Vi planerar ett optimalt värmesystem runt din vattenmantlade pelletskamin. Den kopplas lätt till en befintlig eller en ny skorsten. Fråga oss om skorstensalternativ! En kamin med glaslucka installeras oftast i vardagsrummet eller i brasrummet. Fyll på pelletskaminens behållare ur småsäckar (15-20 kg) eller med ämbar ur en storsäck (500 kg). Tryck på startknappen och låt kaminens styrning sköta resten.

Effekt (kW) 31,8 (till vatten 26,5kW)
Vikt (kg) 345
Bredd (mm) 780
Djup (mm) 570
Höjd (mm) 1330

Pelletsförbrukning 0,9-3,2kg/h
Verkningsgrad >92%
Rökrörsanslutning 80mm Toppansluten!
Pelletsbehållare 20kg
Brinntid 7-25h
Garanti 2 år
Energiklass A++

 

Titta på våra installationer!

Vattenmantlad pelletskamin!

-automatisk brännskålsrengöring

Installationstyp 1: Kaminen installeras för att ladda en ackumulatortank. Pelletskaminen har ett tankladdningprogram. Programmet startar kaminen enligt tankens temperatur. Pelletskaminen kan t.ex. starta då tankens temperatur sjunker under 55°C och stanna då tankens temperatur stigit till 75°C. I ackumulatortanken finns oftast slingor för varmvattenproduktion. Till tanken kan du också ansluta solfångare, då behöver pelletskaminen inte värma så mycket under sommarhalvåret. Från tanken tas även värme till golv- eller radiatorvärmekretsen. Som reservvärme installeras en elpatron.

 Installationstyp 2: En vattenmantlad pelletskamin installeras direkt mot golv- eller radiatorkretsen. Kaminen programmeras oftast att starta och stanna enligt rumstemperaturen, i vissa fall kan den programmeras att köra enligt vattentemperaturen. Kaminen  kan t.ex. starta då rumstemperaturen sjunker under 20°C och stanna då den stigit till 23°C. I vissa system kan det behövas reservvärme och då kan vi erbjuda en elpatron som installeras som en del av rörsystemet. Vi kan erbjuda ett helhetspaket där all behövlig styrning och reservvärme ingår.

Visualiseringsbilder skall inte användas till installation eller som kopplingsschema!

Offertbegäran