Radiatorer |

Tillbehör

Begär offert!


Som tillbehör erbjuder vi ventiler med termostat eller utan samt väggfästen av hög kvalitet för radiatorer.

Termostat och ventiler för radiatorer är viktiga komponenter i värmesystemet och används för att reglera temperaturen i ett rum. Båda dessa komponenter är viktiga för att säkerställa att värmesystemet fungerar effektivt och att temperaturen i rummet kan regleras enkelt och bekvämt. De bidrar till att spara energi genom att undvika överdriven uppvärmning och skapar en mer komfortabel inomhusmiljö.
Kategori:

Ventiler:

  • Ventiler på radiatorer är mekaniska enheter som används för att kontrollera flödet av varmvatten genom radiatorn.
  • Det finns vanligtvis två typer av ventiler: returventiler och termostatventiler.
  • Returventilen reglerar flödet av returvatten från radiatorn till värmesystemet och är enkel att använda.
  • Termostatventilen är kopplad till termostaten och öppnar eller stänger flödet av varmvatten beroende på rumstemperaturen.
  • Tillsammans med termostaten gör ventilen det möjligt att anpassa värmeutsläppet från radiatorn för att uppnå önskad temperatur i rummet.

-Prestige & Minimal Series
-Liberty
-Old Style
-Floral Old Style

K-serien innehåller följande:
-regleringsventil
-iluftningsventil
-termostat
-propp

 

Termostat:

   • En termostat är en enhet som används för att mäta och reglera temperaturen i ett rum.
   • Den är placerad på eller nära radiatorn och fungerar genom att känna av rumstemperaturen.
   • När temperaturen når det inställda värdet på termostaten, stänger den av värmen eller minskar värmeutsläppet från radiatorn.
   • På så sätt hjälper termostaten till att upprätthålla en jämn och bekväm temperatur i rummet utan att det blir för varmt.

 

Väggfästen

Offertbegäran