Flispannor | Pelletspannor |

Twinheat CS

Begär offert!


Anläggning till bl.a industrier, lantbruk och institutioner!

I en Twinheat CS kan kan du värma med bl.a. flis, pellets och spannmål. Pannstyrningen har färdiga förbränningsprogram för flis, pellets och spannmål. Byte av bränsle kräver endast några knapptryckningar av användaren. Brännarskruven är utrustad med sprinklersystem och bränslematningen sker via en lufttät cellsluss. Utrymmet under cellslussen är trycksatt med hjälp av förbränningsfläkten det här gör att lågan alltid trycks ut mot pannan vilket gör den väldigt brandsäker. Har askskrapa i brännaren som standard, som håller brännaren ren. Lätt att använda och att underhålla. Som tillval kan du köpa våra Don’t worry paket med GSM-alarm, askskruvar och automatisk tryckluftrengöring om du vill ha en fullt utrustad panna. Twinheat-pannan kännetecknas av en väldigt robust konstruktion.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Twinheat- CS120i, CS150i, CS250i

Effekt(kW) med träpellets, nominellt (vattenhalt ca.7%) 120 – 170 – 270
Effekt(kW) med flis(vattenhalt ca.32%) 90 – 140 – 240
Effekt(kW) med spannmål, nominellt (vattenhalt ca.15%) 90 – 140 – 240
Min. effekt(kW) vid pauseldning 5,5 – 7,5 – 12,5
Verkningsgrad(%) vid nominell effekt 90,1 – 91,9 – 91,1
Verkningsgrad(%) vid dellast 89,5 – 88,4 – 88,2
Vattenvolym i pannan 660L – 750L – 920L
Rökrörs diameter 215mm – 215mm – 250mm
Framledning och retur 2″- 2″- 2 1/2″
Sprinkleranslutning 1/2″ alla modeller
Anslutning av matarskruv OK180/225mm alla modeller
Nödvändigt undertryck 20Pa alla modeller
Effektförbrukning ca.(W) 250 – 340 – 422

Den professionella biobränsleanläggningen för automatisk förbränning av träpellets, spannmål och flis samt en stor del av övriga biobränslen på marknaden.
Användarvänlig O2-styrning med alla relevanta funktioner och med förinställda program för träpellets, spannmål och flis, samt med möjlighet till egna program.
CS anläggningen är konstruerad för anslutning till en extern lagersilo. Vid eldning av homogena bränslen som träpellets eller spannmål används ofta en traditionell
fodersilo för bränslet som uppställs ute eller inomhus, eller placeras i källaren. Bränslet levereras ofta via bulkbil som blåser in bränslet. Bränslet vidaretransporteras
sedan till pannan via en fast eller flexibel skruv. Vid eldning av bränslen med valvningsegenskaper i fodersiloförråd som bl.a. flis och spån, kan i stället en självtömmande silo
samt hydraulskrapeanläggningar för större kapacitet rekommenderas.

 

– I brännarstyrningen finns färdigt program för eldning med flis, pellets och spannmål, samt möjlighet att göra ett eget program. I MCS20-MCS80 kan man även elda ved eller liknande samtidigt som man kör brännaren.

– I pannans pris ingår: panna, brännare, styrning nästan helt monterad, sprinklerventil med behållare, sotningsutrustning och cellsluss, rökgasfläkt

– Brännaren hålls ren med en fritt programmerbar askskrapa (tilläggspris).

– Brännaren ställer sin effekt steglöst mellan 0 och 100%. När effektbehovet sjunker går pannan i underhålls läge och kör upp igen när temperaturen sjunkit i pannan.

– Förbränningen är lambda-styrd. bränslematning och förbränningsluft ställs in automatiskt. Man behöver knappt någonsin justera förbränningsparametrarna.

– Pannan är väldigt lätt att rengöra (den lättaste jag någonsin stött på). Alla tuber finns bakom en lucka med handtag. Mycket lätt att öppna och rengöra på framsidan av pannan. Hela brännkammaren finns även bakom en stor lucka med handtag. Väldigt lätt att rengöra och tömma på aska.

– Väldigt robust stokerskruv och cellsluss (CS). – robust fjädermatare.

– Systemet är väldigt säkert: mellan fjädermatarens skruv och stokerskruven finns en robust cellsluss. Utrymmet under cellslussen är trycksatt m.h.a. förbränningsfläkten. Utrymmet är även tomt på flis eftersom stokerskruven kör eftergång (= matar allt bränsle ända fram till brännaren vid varje matning). Sprinklern är även monterad här under cellslussen.

– Båda skruvkanalerna är kantiga, alltså kan flis och längre stickor mycket lättare transporteras ända fram till brännaren.

– Under cellslussen finns ingen nivågivare (stickor eller spån kan alltså inte förorsaka matningsproblem på det här stället. Utrymmet mellan flislagerskruven och stokerskruven är normalt det ställe som förorsakar mest driftstopp i andra anläggningar. Twinheat kan nästan helt och håller förhindra driftstopp pga stickor med det här flismatningssystemet). Hela flismatningen sker på basen av lambdasondens mätningar. Matningsystemet är väldigt driftsäkert.

Offertbegäran