Flispannor | Pelletspannor |

Twinheat CS

Begär offert!


I en Twinheat CS kan kan du värma med bl.a. flis, pellets och spannmål. Pannstyrningen har färdiga förbränningsprogram för flis, pellets och spannmål. Byte av bränsle kräver endast några knapptryckningar av användaren. Brännarskruven är utrustad med sprinklersystem och bränslematningen sker via en lufttät cellsluss. Utrymmet under cellslussen är trycksatt med hjälp av förbränningsfläkten det här gör att lågan alltid trycks ut mot pannan vilket gör den väldigt brandsäker. Har askskrapa i brännaren som standard, som håller brännaren ren. Lätt att använda och att underhålla. Som tillval kan du köpa våra Don’t worry paket med GSM-alarm, askskruvar och automatisk tryckluftrengöring om du vill ha en fullt utrustad panna. Twinheat-pannan kännetecknas av en väldigt robust konstruktion.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Twinheat- CS120i, CS150i, CS250i

Anläggning till bl.a industrier, lantbruk och institutioner

Effekt(kW) med träpellets, nominellt (vattenhalt ca.7%) 120 – 170 – 270
Effekt(kW) med flis(vattenhalt ca.32%) 90 – 140 – 240
Effekt(kW) med spannmål, nominellt (vattenhalt ca.15%) 90 – 140 – 240
Min. effekt(kW) vid pauseldning 5,5 – 7,5 – 12,5
Verkningsgrad(%) vid nominell effekt 90,1 – 91,9 – 91,1
Verkningsgrad(%) vid dellast 89,5 – 88,4 – 88,2
Vattenvolym i pannan 660L – 750L – 920L
Rökrörs diameter 215mm – 215mm – 250mm
Framledning och retur 2″- 2″- 2 1/2″
Sprinkleranslutning 1/2″ alla modeller
Anslutning av matarskruv OK180/225mm alla modeller
Nödvändigt undertryck 20Pa alla modeller
Effektförbrukning ca.(W) 250 – 340 – 422

Den professionella biobränsleanläggningen för automatisk förbränning av träpellets, spannmål och flis samt en stor del av övriga biobränslen på marknaden.
Användarvänlig O2-styrning med alla relevanta funktioner och med förinställda program för träpellets, spannmål och flis, samt med möjlighet till egna program.
CS anläggningen är konstruerad för anslutning till en extern lagersilo. Vid eldning av homogena bränslen som träpellets eller spannmål används ofta en traditionell
fodersilo för bränslet som uppställs ute eller inomhus, eller placeras i källaren. Bränslet levereras ofta via bulkbil som blåser in bränslet. Bränslet vidaretransporteras
sedan till pannan via en fast eller flexibel skruv. Vid eldning av bränslen med valvningsegenskaper i fodersiloförråd som bl.a. flis och spån, kan i stället en självtömmande silo
samt hydraulskrapeanläggningar för större kapacitet rekommenderas.

 

Brännaren ställer sin effekt steglöst mellan 0 och 100%, perfekt enligt det verkliga effektbehovet i ditt värmesystem. När effektbehovet sjunker går pannan i underhållsläge med väldigt låg effekt och den kör upp igen när pannans temperatur sjunker. Underhållslägets effekt är så liten att du kan ha pannan igång även sommartid utan problem. Brännaren tänds för hand när du startar upp anläggningen och behöver släckas endast om du gör någon större rengöring av pannan. Förbränningen styrs av en lambdasond. Vilket betyder att bränslematningen och förbränningsluften automatiskt optimeras hela tiden. Förbränningsparametrarna är väldigt optimala och behöver normalt inte justeras. Pannan är väldigt lätt att rengöra. En av de lättaste på marknaden. Alla tuber finns bakom en lucka med handtag. Det är väldigt lätt att öppna och rengöra på framsidan av pannan. Hela brännkammaren finns även bakom en stor lucka med handtag. Den är väldigt lätt att rengöra och tömma på aska. Som tillval kan du köpa våra Don’t worry paket med GSM-alarm, askskruvar och automatisk tryckluftrengöring om du vill ha en fullt utrustad panna. Twinheat-pannan kännetecknas av en väldigt robust konstruktion. Brännarskruven, cellslussen och fjädermataren i bränslesilon är väldigt driftsäkra och hållbara. Båda skruvkanalerna är kantiga och det gör att flisstickor lättare kan transporteras ända fram till brännaren. Cellslussen är en säkertsanordning som gör systemet lufttätt mot bränslesilon. Utrymmet under cellslussen är trycksatt m.h.a. förbränningsfläkten och det är även tomt på bränsle tack vare brännarskruvens eftergång som ser till att allt bränsle matas ända in i brännaren. Det finns inte någon nivågivare under cellslussen utan doseringen av bränsle sker med fjädermatarens skruv på basen av lambdasonden. Det betyder att man får mycket färre driftstörningar pga flisstickor eller spån och damm med Twinheat-panna. Vattensprinklern är även monterad här under cellslussen. Det här gör anläggningen till en av de säkraste på marknaden.

Offertbegäran