Värmecentraler | Värmecentraler |

Kardonar Light 20/40/80

Begär offert!


Kardonar Light är kompakt värmecentral för biobränslen. Värmecentralen är byggd av en oisolerad 20 fots kontainer vilket gör den förmånlig och väldigt lätt att flytta. Anslut endast värmekanaler, el och kallvattenrör så är värmecentralen klar att användas. Vi bygger värmecentralerna i Ekenäs i Finland och härifrån kan vi transportera dem vart du vill. Kardonar Bioenergy Solutions Ab har byggt värmesystem och värmecentraler sedan 2005. Erfarenheterna vi samlat på oss under dessa år har stått som grund vid planering och byggande av de här Kardonar värmecentralerna. Pannan är en Twinheat MCS eller CS och i den kan du värma med bl.a. flis, pellets, spannmål och ved. Pannstyrningen har färdiga förbränningsprogram för flis, pellets och spannmål. Byte av bränsle kräver endast några knapptryckningar av användaren.

Kardonar Light
Effekt 20kW
Pellets 1,5 – 29 kW
Flis 1,5 – 24 kW
Spannmål 1,5 – 24 kW
Verkningsgrad> 88-89%

Kardonar Light
Effect 40kW
Pellets 2,5 – 48 kW
Flis 2,5 – 37 kW
Spannmål 2,5 – 37 kW
Verkningsgrad 89-90%

Bränslesilons volym är 11 m3 och den är utrustad med robust och driftsäker fjädermatare från Twinheat. Taket lyfts med hjälp av en hydraulisk handpump då man ska fylla på silon. Observera att endast väggen mellan pannrummet och bränslesilon är brandisolerad och avståndet till närliggande byggnader måste beaktas då man placerar Kardonar Light värmecentralen. Kolla med din brandinspektör var det är lämpligt att placera värmecentralen.

 

Standardutrustning

 • Panna med brännare och styrning, installerad i värmecentralen
 • Cirkulationspump med returtemperaturreglering
 • Liten elcentral, all elinstallation i värmecentralen
 • Alla rör installerade och isolerade
 • Påfyllningsventil, säkerhetsventil, avluftare och expansionkärl för pannan
 • Flislager med fjädermatare och hydrauliskt tak med handpump
 • Brandisolerad mellanvägg mellan pannrum och flislager

Som tillval kan du köpa våra Don’t worry paket med GSM-alarm, askskruvar och automatisk tryckluftrengöring om du vill ha en fullt utrustad panna. Twinheat-pannan kännetecknas av en väldigt robust konstruktion. Brännarskruven, cellslussen och fjädermataren i bränslesilon är väldigt driftsäkra och hållbara. Båda skruvkanalerna är kantiga och det gör att flisstickor lättare kan transporteras ända fram till brännaren. Cellslussen är en säkertsanordning som gör systemet lufttätt mot bränslesilon. Utrymmet under cellslussen är trycksatt m.h.a. förbränningsfläkten och det är även tomt på bränsle tack vare brännarskruvens eftergång som ser till att allt bränsle matas ända in i brännaren. Det finns inte någon nivågivare under cellslussen utan doseringen av bränsle sker med fjädermatarens skruv på basen av lambdasonden. Det betyder att man får mycket färre driftstörningar pga flisstickor eller spån och damm med Twinheat-panna. Vattensprinklern är även monterad här under cellslussen. Det här gör anläggningen till en av de säkraste på marknaden.

Brännaren är en rörbrännare med askskrapa som skuffar ut askan i det stora askutrymmet med jämna mellanrum.

Skorstenen är en lätt och smäcker isolerad modulskorsten från Apros. Isoleringstjocklek 25 mm bergull. Innerrörets material rostfri AISI 316L 0,5 mm. Ytterrörets material elektrogalvaniserat stål 0,6 mm, pulverlackerat svart. Skorstensinstallation T600.

 

Tilläggsutrustning

 • Don’t Worry Alarm: GSM-alarm som skickar meddelande vid driftstörning
 • Don’t Worry Ash 1: vågrät askskruv i pannan och en askbehållare på 60 liter utanför pannan
 • Don’t Worry Ash 2: vågrät askskruv i pannan, stigande askruv utanför pannan och en 215 liter stor askbehållare utanför värmecentralen.
 • Don’t Worry Chock: automatisk tryckluftrengöring av tuberna med kompressor
 • Don’t Worry Logs: kylslinga, vedgaller, luftspjäll för vedeldning (20, 40 och 80 värmecentraler)
 • Specialinstallationer enligt önskemål (t.ex. elpatron i pannan, värmekretsreglering, bruksvattenvärmeväxlare, ackumulatortank, energimätare, tilläggsanslutningar, brädfordring, annat takmaterial eller annan beklädnad)

Pannan är en Twinheat MCS och i den kan kan du värma med bl.a. flis, pellets, spannmål och ved. Pannstyrningen har färdiga förbränningsprogram för flis, pellets och spannmål. Byte av bränsle kräver endast några knapptryckningar av användaren.

Brännarskruven är utrustad med sprinklersystem och bränslematningen sker via en lufttät cellsluss. Utrymmet under cellslussen är trycksatt med hjälp av förbränningsfläkten det här gör att lågan alltid trycks ut mot pannan vilket gör den väldigt brandsäker.

Brännaren ställer sin effekt steglöst mellan 0 och 100%, perfekt enligt det verkliga effektbehovet i ditt värmesystem. När effektbehovet sjunker går pannan i underhållsläge med väldigt låg effekt och den kör upp igen när pannans temperatur sjunker. Underhållslägets effekt är så liten att du kan ha pannan igång även sommartid utan problem. Brännaren tänds för hand när du startar upp anläggningen och behöver släckas endast om du gör någon större rengöring av pannan.

Förbränningen styrs av en lambdasond. Vilket betyder att bränslematningen och förbränningsluften automatiskt optimeras hela tiden. Förbränningsparametrarna är väldigt optimala och behöver normalt inte justeras.

Pannan är väldigt lätt att rengöra. En av de lättaste på marknaden. Alla tuber finns bakom en lucka med handtag. Det är väldigt lätt att öppna och rengöra på framsidan av pannan. Hela brännkammaren finns även bakom en stor lucka med handtag. Den är väldigt lätt att rengöra och tömma på aska.

Offertbegäran