Värmecentraler

VÄRMECENTRALER TILLVERKADE I FINLAND

Vi planerar och tillverkar skräddarsydda värmecontainer och centraler. Värme containern kan vara flyttbar eller byggd på plats. Som bränsle kan man använda pellets, flis eller ved. På taket kan man installera solfångare och in i värmecentralen en soltank. Från oss får du styrningar till olika värmekretsar och behövliga värmekulvert.

Biotech flisvärmecontainer 150 kW, 25 m3 flislager

Faust flisvärmecentral 950 kW, Luvia

Faust flisvärmecentral 950 kW, Luvia

 

1 produkt