Luftburna med kanaler | Naturlig konvektion |

Pelletskamin A10 C Light

4590,00 

58200 SEK

Med luftburen pelletskamin med kanaler kan du sprida värmen bättre till andra rum. Elegant pelletskamin av hög kvalitet för effektiv och ekonomisk uppvärmning av hemmet. Pelletskaminen ger behaglig värme och en atmosfär där du kan koppla av. Denna pelletskamin är lätt att använda. Ställ bara in önskad rumstemperatur och pelletskaminen upprätthåller automatiskt detta genom att dosera, tända och bränna pelleten efter behov. Pelletskaminens låga är lik som i en vedkamin. Pelletskaminen optimerar själva förbränningen, vilket garanterar en ren förbränning och låga partikelutsläpp. Pellets är ett ekonomiskt sätt att värma jämfört med el och olja. En pelletskamin kräver lite elektricitet för att fungera, men sparar värmekostnader därmed. Kaminen går att ansluta till en befintlig eller en ny skorsten.

Effekt (kW) 3,8-9,5
Vikt (kg) 165
Bredd (mm) 760
Djup (mm) 415
Höjd (mm) 1120

Pelletsbehållare 35kg
Pelletsförbrukning 0,86-2,16 kg/h
Verkningsgrad> 90,9-93,2%
Rökrörsanslutning 80mm upp/bak/sidan
Elförbrukning 60W
Garanti 2 år
Energiklass A++
ECO DESIGN 2022

Säkerhetsavstånd
Bak 10cm
Sidan 15cm
Fram 80cm

Titta på våra installationer!

  • Pelletskamin med naturlig konvektion
  • Kanalförberedd ( 2 kanaler), fläkt säljs separat till priset av 210€/st.
  • Tystlåten
  • Fjärrkontroll
  • Automatisk brännskålsrengöring
  • Rökrörsanslutning på sidan till priset av 60€

Pelletskamin som toppansluten till priset av 5750€

Med en luftburen pelletskamin med kanaler kan du värma ditt hus för en liten investering och sprida värmen bättre till andra rum genom kanalerna. Kaminen kopplas lätt till en befintlig eller en ny skorsten, och luftkanalerna kan byggas av rör från oss eller ventilationsrör. Fråga oss om rör- och skorstensalternativ! En pelletskamin installeras oftast i vardags- eller brasrummet. Fyll på pelletskaminens behållare ur småsäckar (15-20 kg) eller med ämbar ur en storsäck (500 kg). Tryck på startknappen och låt kaminens styrning sköta resten. Kaminens rumsfläkt startar och cirkulerar rumsluft genom kaminen. Den uppvärmda luften sprider sig skönt och jämt i lägenheten. Du kan välja mellan 5 olika effektsteg. Kolla brännskålen dagligen, fyll på behållaren och följ våra skötselanvisningar!

Drifttyp 1: Det vanligaste sättet att använda en pelletskamin är att ha kaminens automatiska rumstermostat aktiverad. Du ställer in önskad rumstemperatur på displayen (t.ex. 22°C) och önskad temperaturdifferens (t.ex. 3°C). Med de här inställningarna släcker kaminen sig då rumstemperaturen når 22°C och tänder sig automatiskt då rumstemperaturen sjunkit till 19°C. Med rumsgivare kan även du kontrollera temperaturen i de andra rummen på samma sätt.

Drifttyp 2: Pelletskaminen kan även användas helt sporadiskt. Tryck bara på startknappen och låt den gå så länge du önskar. Tryck på knappen igen om du vill släcka kaminen. Pelletskaminen går i moduleringsdrift om den önskade rumstemperaturen uppnås, då använder den möjligast låg effekt samt övervakar rumstemperaturen. Kanalfläktarna är i användning på samma sätt.

 Drifttyp 3: Pelletskaminen har en veckotermostat. Här kan du programmera flera olika tidsintervall, t.ex. kl.8:00-10:00, kl.14:30-16:40 och kl.20:00-22:20. Du kan sedan aktivera de här intervallen för olika veckodagar.

Offertbegäran