Luftburna |

Pelletskamin Karen

1550,00 

19300 SEK

Luftburen pelletskamin med en otroligt stor pelletsbehållare! Pelletskaminen är lätt att installera även vid trånga utrymmen eftersom modellen är smal. Vacker visande låga. 

Effekt (kW) 9,5
Vikt (kg) 83
Bredd (mm) 440
Djup (mm) 514
Höjd (mm) 1258

Pelletsbehållare 45kg
Verkningsgrad >88-90%
Pelletsförbrukning 0,6-2,0kg/h
Rökrörsanslutning 80mm
Elförbrukning 320W
Garanti 2 år
Energiklass A+

Säkerhetsavstånd
Bak 10cm
Sidan 25cm
Fram 100cm

Titta på våra installationer!

-Frontglaset svart
-5 effekter
-Displaymeny på 6 olika språk
-Självrengörande brännskål
-Löstagbar asklåda
-Säkerhetstermostat
-Passar till externtermostat
-Termostat med timer

 

 

 

Med en luftburen pelletskamin kan du värma ditt hus för en liten investering. En luftburen pelletskamin lämpar sig speciellt bra i eluppvärmda utrymmen eller i något annat svåruppvärmt utrymme. Vi planerar en optimal pelletskamininstallation. Den kopplas lätt till en befintlig eller en ny skorsten. Fråga oss om skorstensalternativ! En pelletskamin installeras oftast i vardags- eller brasrummet. Fyll på pelletskaminens behållare ur småsäckar (15-20 kg) eller med ämbar ur en storsäck (500 kg). Tryck på startknappen och låt kaminens styrning sköta resten. Kaminens rumsfläkt startar och cirkulerar rumsluft genom kaminen. Den uppvärmda luften sprider sig skönt och jämt i lägenheten. Du kan välja mellan 5 olika effektsteg.

Drifttyp 1: Det vanligaste sättet att använda en pelletskamin är att ha kaminens automatiska rumstermostat aktiverad. Du ställer in önskad rumstemperatur på displayen (t.ex. 22°C) och önskad temperaturdifferens (t.ex. 3°C). Med de här inställningarna släcker kaminen sig då rumstemperaturen når 22°C och tänder sig automatiskt då rumstemperaturen sjunkit till 19°C. På det här sättet håller du rumstemperaturen möjligast jämn samt använder möjligast lite pellets.

Drifttyp 2: Pelletskaminen kan även användas helt sporadiskt. Tryck bara på startknappen och låt den gå så länge du önskar. Tryck på knappen igen om du vill släcka kaminen. Pelletskaminen går i moduleringsdrift om den önskade rumstemperaturen uppnås, då använder den möjligast låg effekt samt övervakar rumstemperaturen.

Drifttyp 3: Pelletskaminen har en veckotermostat. Här kan du programmera flera olika tidsintervall, t.ex. kl.8:00-10:00, kl.14:30-16:40 och kl.20:00-22:20. Du kan sedan aktivera de här intervallen för olika veckodagar.

Offertbegäran