Styrningar |

SELTRON PROMATIC® SGC

495,00 

PROMATIC® SGC är en modern och effektiv styrningsenhet som är planerad att styra även mer krävande värmesystem. SGC:ns effektivitet och kompatibilitet förbättras ytterligare med solpumpens styrningsmöjligheter 0-10V spänning eller PWM. Man kan även välja mellan många standard kopplingsscheman. SGC har olika laddningsmetoder om det tex. finns 2 beredare i systemet och man vill ha effektiv användning. Lediga utgångar kan programmeras fritt. PROMATIC® SGC solstyrningen styr solpumpens hastighet och håller temperaturskillnaden jämn mellan fångarna och beredarna. Såhär får man största nyttan av solfångarna. SGC solstyrningen kan styra värmesystemets andra funktioner, så att solfångare och andra värmekällor utnyttjas optimalt. Seltron Simplicity lösningar förenklar ibruktagningen och användningen. PROMATIC® SGC stöder 14 språk, simulering av temperaturgivare, temperaturgivarnas grafiska kurva. Dessa funktioner erbjuder maximal bekvämlighet och en bra översyn av systemet. En stor belyst display ger en enkel användning.

Kategori:

Produktversion

-SGC16H (5 kretsschemor)
-SGC26H (22 kretsschemor)
-SGC36HV (53 kretsschemor)
-SGC67HV (63 kretsschemor)

Priser är följande:
SGC16H  242€ | SGC26H  310€ | SGC36HV  399€ | SGC67HV  495€

 

-Styr tom.65 olika värmesystem
-Lagrande energimätning
-Kompatibel med energieffektiva pumpar
-Fjärrövervakning genom SeltronHome systemet
-Överhettnings och nerkylningsskydd

Offertbegäran