Skorstenar |

TRIO

Begär offert!


Apros, TRIO skorsten för passiv hus och passar utmärkt även för småhus och andra byggnader med maskinell ventilation.

Detta är ett koaxialt skorstenssystem med trippelvägg. Ett centrerat, isolerat trippelväggssystem tillverkat av rostfritt stål. Inner- och ytterröret bildar två flödesvägar: rökgaserna från eldstaden leds genom innerröret, och i ytterröret leds förbränningsluften från nederkanten av skorstenshatten till eldstaden. Isoleringsdelen, som är 30 mm tjock och sitter mellan inner- och ytterröret, upprätthåller rökgasernas temperatur även när eldstadens rökgasernas temperatur är mycket låg (även under 90 °C). Detta förbättrar eldstadens effektivitet och medför betydande energibesparingar. Tillgängliga diametrar är: 80, 100, 130, 150, 180mm och det finns två färgalternativ: rostfritt stål och svart.

Den inre och yttre röret bildar två flödesvägar:
-rökgaserna leds ut genom det inre röret
-i det yttre röret leds förbränningsluften från nederkanten av skorstenshatten till eldstaden
-den 30 mm tjocka isoleringsdelen mellan de inre och yttre rören upprätthåller rökgasernas temperatur, även när eldstadens rökgasernas temperatur är mycket låg (även under 90 °C)
-detta förbättrar eldstadens effektivitet och leder till betydande energibesparingar.

Offertbegäran