Pellets

Varför pellets?

Pellets har det stabilaste energipriset på marknaden. Pelletspriset har varit näst intill oförändrat i närmare 10 års tid. Pelletsenergin kostar endast ca 8,67 cnt/kWh. Det betyder ca hälften av oljepriset och endast en tredjedel av elpriset. Om du betalar ca 87 euro per löskubik för björkved är energipriset det samma som för pellets. Pellets är gjort av en restprodukt som uppstår då man tillverkar förnyelsebara byggnadsmaterial eller annat i trä. Det betyder att inte ett enda träd har fällts för att endast brännas upp. Det här gör pellets till ett av de mest hållbart producerade biobränslena. Förbränning av den alltid torra pelletsen förorsakar endast en bråkdel av de småpartikelutsläpp man har vid förbränning av ved, flis och halm.

Har du bostadshus, radhus, hotell, industrihall, växthus, bageriugn, lantbruk eller vad som helst för fastighet? Då kan vi erbjuda dig en optimal lösning med pelletsvärme eller ett hybridvärmesystem med möjlighet till användning av flera olika biobränslen. Vi har även grillar och terrassvärmare som fungerar på pellets för den som vill testa på nya spännande sätt att använda pellets.

Pellets är ett speciellt lämpligt bränsle i system där man behöver lite högre temperaturer än man kan uppnå med olika värmepumpar. I hus med källare är ofta källarens ventilation väldigt beroende av att det finns en panna som hela tiden suger in ny luft. Det är därför väldigt lämpligt att byta ut sin oljepanna mot en pelletspanna. I eluppvärmda eller svåruppvärmda hus och utrymmen kan en pelletskamin vara den optimala lösningen för att sänka värmekostnaderna och garantera ett behagligt inomhusklimat.