Flispannor | Halmpannor | Pelletspannor |

Faust Bio-Flow II Heavy Duty

Begär offert!


Uppvärmning med bioenergi för industri, lantbruk och store fastigheter

Faust Bio-Flow II är en serie robusta pannor utvecklade för professionella användare som kräver hög driftsäkerhet, hållbarhet och miljövänlighet. Pannorna är designade och konstuerade för att uppfylla de här kraven. Pannorna levereras och installeras komplett för att hantera bränslematning, askutmatning och uppvärmning. I Finland används Faust Bio-Flow II oftast som flispanna eller pelletspanna men det är även möjligt att värma med andra förnyelsebara biobränslen.

Artikelnr: N/A Kategorier: , , Etiketter: , ,

Faust Bio-Flow II Heavy Duty är en flispanna, en pelletspanna, en halmpanna m.m. Brännaren, skruvsystemet och silon kan hantera de flesta matningsbara biobränslen. Faust Bio-Flow II Heavy Duty har utvecklats för att förbränna ett brett sortiment av bränslen som t.ex. pellets, flis, spannmål, spån, halm m.m. I standardpaketet ingår panna med integrerad brännare, stokerskruv, cellsluss, askskruv, askbehållare utanför pannan, rökgasfläkt, automatisk tryckluftsotning, automatisk tändning integrerad styrning som är färdigt installerad.

Effekt alternativ 140-2470kW

Effekt (kW) 140
Effekt med flis (kW) 140
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 1200
Vikt (kg) 3500
Totallängd (mm) 3492
Höjd (mm) 2096
Bredd (mm) 1378
Pannlängd (mm) 2016

Effekt (kW) 220
Effekt med flis (kW) 210
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 1500
Vikt (kg) 4000
Totallängd (mm) 3557
Höjd (mm) 2316
Bredd (mm) 1488
Pannlängd (mm) 2016

Effekt (kW) 370
Effekt med flis (kW) 410
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 2825
Vikt (kg) 6000
Totallängd (mm) 4582
Höjd (mm) 2492
Bredd (mm) 1713
Pannlängd (mm) 2016

Effekt (kW) 670
Effekt med flis (kW) 700
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 4000
Vikt (kg) 8500
Totallängd (mm) 5173
Höjd (mm) 2835
Bredd (mm) 1878
Pannlängd (mm) 3535

Effekt (kW) 970
Effekt med flis (kW) 960
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 5400
Vikt (kg) 11000
Totallängd (mm) 5842
Höjd (mm) 2955
Bredd (mm) 2038
Pannlängd (mm) 4016

Effekt (kW) 1470
Effekt med flis (kW) 1550
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 7050
Vikt (kg) 15000
Totallängd (mm) 6042
Höjd (mm) 3555
Bredd (mm) 2238
Pannlängd (mm) 4016

Effekt (kW) 2470
Effekt med flis (kW) 2500
Verkningsgrad> 88-94%
Vattenvolym (L) 11000
Vikt (kg) 30000
Totallängd (mm) 6780
Höjd (mm) 3400
Bredd (mm) 3000
Pannlängd (mm) 5016

faustlogo

 

En robust och snygg panna med flexibla monteringsmöjligheter vilka möjliggör optimal placering av pannan i pannrummet. Pannstålet är 12 mm tjockt. Pannan har vågrätt liggande konvektionstuber som rengörs automatiskt med tryckluftpulser. Brännaren har rörlig trapprost. Trappornas antal varierar mellan de olika modellerna. Vartannat trappsteg är rörligt. Rosterdelarna är gjorda av en värmebeständig speciallegering, vanlig i bland annat avfallsförbränningsanläggningar. Flera olika sorters asksystem med flera olika kombinationsmöjligheter. Förbränningsprocessen styrs med hjälp av en lambdasond, automatiska luftspjäll och dynamisk fördelning av förbränningsluften till 3 förbränningszoner i brännaren. Detta möjliggör mycket ren förbränning och hög verkningsgrad på effektområdet 15-100%. Effekten regleras steglöst enligt värmebehovet. De automatiska luftspjällen är stängda då pannan är avstängd, vilket medför mindre stilleståndsförluster och högre årsverkningsgrad. Lång förbränningszon och lång uppehållningstid för lågan i förbränningszonen tack vare den runda brännkammaren som tillsammans med lufttillförseln får lågan att cirkulera i brännaren. Det här ger ytterst goda förbränningsvärden. Kraftiga skruvar från 6-10″ med en kraftig växellåda garanterar en säker bränslematning och en lång livslängd. Stokerskruvens mantel är vattenkyld. Skruvgängorna är 10-12 mm tjocka. Pannan och brännaren är mycket lätta att underhålla genom den stora vattenkylda och explosionsavlastade pannluckan. Pannvattnet leds till luckan genom de vattenburna gångjärnen. Styrningen kan hantera tankladdning och returvattenshunt.

Kunden kan prenumerera på ett internetuppföljningsprogram med alla kurvor för driften samt SMS-alarmfunktion. www.mystoker.dk
Tjocka keramiska tegel i brännkammaren. Teglens mängd bestäms av kundens huvudbränsle.
Full effekt kan levereras med flis som har upp till 35-40% fukthalt. Pannans elinstallation är nästan helt klar när pannan levereras. Elinstallationen är således mycket snabbare och billigare än för fånga konkurrenter.

 Transportsystem

hydraulisk skrapbotten

Hydrauliskt skrapbotten
Fausts hydrauliska skrapbotten levereras alltid som moduler med stålbotten. Installationen hos kunden är mycket snabb och god funktion garanterad. Bränslet och skraporna glider bättre på ett stålbotten. Största standardmått är 4×12 m med 4 skrapor.

 

silo med hydraulisk skrapbotten

Färdig silo med hydrauliskt skrapbotten
Fausts hydrauliska skrapbotten levereras tillsammans med en färdig silo. Installationen hos kunden är mycket snabb och god funktion garanterad. Bränslet och skraporna glider bättre på ett stålbotten. Största standardmått är 4×12 m med 4 skrapor.

 

fliskontainer

Fliskontainer med hydrauliskt skrapbotten och tak
Faust fliskontainer har standardmåtten 2,4 m x 6,0 m och är utrustad med hydrauliskt skrapbotten. Kontainern kan levereras med hydrauliskt tak.

Fjädermatare (Springfeeder)
Fausts fjädermatare lämpar sig för flisförråd som är högst 3,5 m i diameter. Välj mellan skruvlängder på 3, 4, 5 eller 6 meter. Skruvens diameter är 8″. Fjädermataren kan levereras med 130 kW, 200 kW och 300 kW pannorna.

halmrivare

Halmrivare
Med Fausts halmrivare får du ett helt automatiskt halmvärmesystem. Halmbalarna lastas på bandet och därifrån
matas de automatiskt mot rivaren. Rivaren snurrar långsamt och klarar av att riva även lite fuktig halm. Den rivna halmen matas till brännaren med skruv.

Offertbegäran