Pelletspannor

Genom att elda med pellets i pelletspanna kan du minska dina uppvärmningskostnader med hälften jämfört med olja och el. Pelletseldning är dessutom miljövänligt då det inte bidrar till växthuseffekten. Det kanske låter krångligare än med olja, men det fungerar precis lika automatiskt. När pannan kallar på värme matar en skruv pellets från ett förråd in i brännaren. Pelletsen tänds med hjälp av varmluft från ett tändelement och en fläkt.Skruven matar fram pellets till brännaren med jämna mellanrum tills pannan kommer upp till inställd temperatur varpå matningen slutar och elden slocknar. När temperaturen i pannan sjunker till en viss nivå påbörjas en ny matning och brännaren tänder igen. Detta sköter sig helt automatiskt, precis som vid oljeeldning. För att göra ditt pelletssystem komplett behöver du installera en pelletssilo.

Visar 1–9 av 12 resultat