Pelletspannor

Genom att elda med pellets i pelletspanna kan du minska dina uppvärmningskostnader med hälften jämfört med olja och el. Pelletseldning är dessutom miljövänligt då det inte bidrar till växthuseffekten. Det kanske låter krångligare än med olja, men det fungerar precis lika automatiskt. När pannan kallar på värme matar en skruv pellets från ett förråd in i brännaren. Pelletsen tänds med hjälp av varmluft från ett tändelement och en fläkt.Skruven matar fram pellets till brännaren med jämna mellanrum tills pannan kommer upp till inställd temperatur varpå matningen slutar och elden slocknar. När temperaturen i pannan sjunker till en viss nivå påbörjas en ny matning och brännaren tänder igen. Detta sköter sig helt automatiskt, precis som vid oljeeldning. För att göra ditt pelletssystem komplett behöver du installera en pelletssilo.

Visar 1–9 av 13 resultat

Kan man elda ved i en pelletspanna?

Ved kan eldas i pelletspannan om den har en egen förbränningskammare. Särskilt kombipannor möjliggör också eldning av ved i en pelletspanna. Under varje produkt hittar du omnämnanden av dessa kategorier. Om annat material än pellets nämns kan vedeldning vara möjlig, detaljerad produktinformation hittar du på varje produkt.

Särskilt i större pelletspannor är det ofta möjligt att elda, inte bara pellets utan även andra biobränslen som ved, flis eller spannmål.

Pelletspannan är lämplig för uppvärmning av småhus såväl som för större fastigheter
Vid uppvärmning av ett privat hus är en automatisk pelletspanna ett bekymmersfritt alternativ. Efter installationen behöver du bara ta hand om pannunderhåll och tillräcklig mängd pellets. Med ett tillräckligt stort pelletslager kan pelletspannan fungera i upp till ett år utan större ingrepp. Vid behov kan du även välja en pelletspanna utrustad med ett elmotstånd, som även kan använda el för uppvärmning vid behov, om du till exempel får slut på pellets. Effekterna från vårt urval av pelletspannor börjar på cirka 4kW och stiger alltid till flera tusen kilowatt. På så sätt kan pelletspannor vid behov användas för att värma även stora enheter som gårdar och stora fastigheter.

Varför välja pellets och pelletspanna?

Pellets är ett miljövänligt biobränsle som är tillverkat av sågspån och spån som produceras som en biprodukt från skogsbruk och träförädling. Dessutom har priset på pellets varit nästan oförändrat länge, så jämfört med olje- eller elvärme är pelletsvärme betydligt billigare. En pelletspanna kan också vara ett bekymmersfritt alternativ och du behöver inte bry dig om underhållet av en automatisk pelletspanna mer än till exempel oljeeldning. Om lagringsutrymmet som reserverats för pellets är tillräckligt stort, är det möjligt att pellets behöver beställas till exempel endast en eller två gånger per år.

Se i videon hur ett privathus i Raseborg gick över från oljeeldning till pelletseldning och hur systemet har fungerat.

Har du frågor om driften av pelletspanna, vill du skaffa en pelletspanna eller vill du ha alternativ för uppvärmning med biobränslen, kontakta oss så hjälper vi gärna till!