Hybridilämmitysjärjestelmä taloyhtiöön  


Vanhan lämmitysjärjestelmän vaihtaminen tai uuden valitseminen on taloyhtiölle merkittävä investointi. Nykyajan lämmitysjärjestelmän tulisi olla sekä kestävä että taloudellinen. Hybridijärjestelmä on pientaloissa tänä päivänä suosittu lämmitysmuoto, mutta se tarjoaa houkuttelevan ratkaisun myös taloyhtiöille, yhdistäen
uusiutuvan energian hyödyt perinteisiin lämmitysmuotoihin.

Energiatehokkaan hybridilämmitysjärjestelmän etuja ovat mm. alhaisemmat lämmityskulut ja pienempi hiilijalanjälki 

Hybridijärjestelmä on sopiva ratkaisu useimmille taloyhtiöille, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeään ja lämmityskulujaan. Se voidaan mukauttaa helposti taloyhtiön tarpeisiin ja budjettiin, eikä hybridijärjestelmän asennus ei vaadi yleensä suuria rakennusmuutoksia.

Hybridilämmitysjärjestelmä onkin tulevaisuuden ratkaisu, jossa yhdistyy tavallisimmin kaksi lämmitysmuotoa, perinteinen lämmitysmuoto sekä uusiutuva energia. Sen etuja ovat mm. 

 1. Energiatehokkuus
  Eri lämmitysmuotoja hyödyntämällä voidaan saavuttaa parempi energiatehokkuus kuin pelkällä yhdellä lämmitysmuodolla. Hybridijärjestelmän ohjausjärjestelmä optimoi automaattisesti lämmitysenergian käytön eri lämmitysmuotojen välillä, vähentäen samalla myös hukkaenergian määrää.

   

   

 2. Alhaisemmat lämmityskulut
  Riippuen energianlähteestä, hybridijärjestelmä voi laskea taloyhtiön lämmityskuluja jopa 20 %. Esimerkiksi ilmaista aurinkoenergiaa käytettäessä, kuluja ei energianlähteestä muodostu. Samoin puun ja pelletin kustannuksia voidaan laskea hankkimalla ne paikallisesti edullisemmin.
 3. Pienempi hiilijalanjälki
  Kestäviä energialähteitä hyödyntämällä hybridijärjestelmä pienentää taloyhtiön hiilijalanjälkeä. Aurinkoenergia on puhdas ja päästötön energialähde, jota voidaan käyttää hybridijärjestelmässä mm. käyttöveden ja lämmitysverkon lämmitykseen sekä sähkön tuotantoon. Puupolttoaineet, kuten puu, hake ja pelletti, ovat taas kotimaisia ja uusiutuvia energialähteitä. Ne ovat myös hiilineutraaleja, sillä puun palamisessa vapautuu sama määrä hiilidioksidia kuin puu sitoi kasvaessaan. Puupolttoaineita voidaan käyttää hybridijärjestelmässä joko pääasiallisena lämmitysmuotona tai lisälämmönlähteenä. 

Hybridilämmitysjärjestelmän ohjausjärjestelmä optimoi lämmitysenergian käytön 

Hybridilämmitysjärjestelmän ohjausjärjestelmän toimintaperiaate perustuu järjestelmän automaattiseen lämmitysenergian käytön optimoimiseen eri lämmitysmuotojen avulla. Se ottaa huomioon esimerkiksi aurinkoenergian saatavuuden, lämmitysverkon tarpeet sekä ulkolämpötilan. Ohjausjärjestelmän avulla varmistetaan, että taloyhtiö käyttää aina energiatehokkainta lämmitysmuotoa kulloisenkin tilanteen mukaan. 

Ohjausjärjestelmä voidaan ohjata priorisoimaan kestävien energialähteiden käyttöä, mikä auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Näitä kestäviä energialähteitä hyödyntämällä hybridijärjestelmä voi vähentää taloyhtiön hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %, ja varmistaa taloyhtiön lämmönhuollon kestävyyden tulevaisuudessa. 

Kardonar Bioenergy Solutions auttaa taloyhtiöitä sopivan hybridilämmitysjärjestelmän valinnassa   

Kestävien energialähteiden hyödyntämisellä ja ohjausjärjestelmää käyttämällä taloyhtiö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, parantaa ympäristöystävällisyyttään sekä säästää lämmityskustannuksissa huomattavasti. Kardonar Bioenergy Solutionsin asiantuntijat auttavat mielellään taloyhtiöitä valitsemaan parhaan hybridinjärjestelmän tarpeisiinsa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!