Miksi yrityksen lämmitysjärjestelmän uudistus kannattaa?   

Maailmanlaajuisen ympäristötietoisuuden kasvaessa yritykset etsivät yhä useammin keinoja pienentää hiilijalanjälkeään ja parantaa ympäristövastuullisuuttaan. Yksi merkittävimmistä keinoista tähän on lämmitysjärjestelmän päivittäminen kestävämpään ratkaisuun. Perinteisten fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja maakaasun, sijaan yritykset voivat hyödyntää useita kestäviä lämmitysratkaisuja. Kestävien lämmitysratkaisujen bioenergialähteitä ovat mm. puu, pelletti, aurinkoenergia, hake sekä olki ja vilja.  

Yrityksen lämmitysjärjestelmän uudistaminen vaatii yritykseltä investointia  

Uuden järjestelmän hankinta- ja asennuskustannukset voivat olla merkittäviä, mutta investointi maksaa yleensä itsensä takaisin pitkällä aikavälillä alhaisempina lämmityskustannuksina. 

Ennen investointipäätöstä yrityksen on tärkeää tehdä selvitys eri vaihtoehdoista ja valita tarpeisiinsa parhaiten sopiva järjestelmä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon mm. yrityksen lämmöntarve, käytettävissä olevat tilat ja budjetti. Lämmitysjärjestelmän uudistamiseen on heti alusta alkaen hyvä ottaa ammattilainen avuksi. Kardonar Bioenergy Solutionsin asiantuntijat suunnittelevat aina kunkin asiakasyrityksen kanssa juuri heidän tarpeisiinsa optimoidun lämmitysjärjestelmä. Oikean mitoitetun järjestelmän lisäksi ammattilaiset pitävät huolen uuden järjestelmän riittävästä ohjeistuksesta henkilöstölle.  

Kestävät lämmitysratkaisut tuovat mukanaan monia etuja 

Yrityksen lämmitysjärjestelmän uudistaminen kestävään vaihtoehtoon on investointi, joka kannattaa. Se tuo yritykselle useita etuja, kuten kustannussäästöjä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja paremman ympäristömaineen. Vaikka uudistus vaatii suunnittelua ja investointia, ovat sen hyödyt merkittävät: 

  • Yrityksen ympäristövastuu paranee ja hiilijalanjälki pienenee 
  • Pitkällä aikavälillä mitattuna lämmityskustannukset laskevat aiemmasta 
  • Kestävä lämmitysratkaisu vaikuttaa positiivisesti yrityksen imagoon 
  • Omavarainen lämmitysjärjestelmä vähentää riippuvuutta ulkopuolisista energiantoimittajista 
  • Asiantuntevalta toimittajalta hankittu lämmitysratkaisuilla on hyvä huoltovarmuus ja sitä kautta myös pitkä käyttöikä 

Millaiset kestävät lämmitysratkaisut sopivat yrityksille? 

Yritykset voivat hyödyntää kestäviä lämmitysratkaisuja aivan kuten kuka tahansa omakotiasuja. Bioenergialähteet ovat hiilidioksidineutraaleja eli niiden palamisesta syntyvät hiilidioksidipäästöt eivät edistä kasvihuoneilmiötä, vaan ne tasautuvat luonnon kasvun kanssa. Yrityksen lämmitysratkaisu tulee valita yrityksen ja toimitilojen koon mukaan. 

Puu ja pelletti 

Puu ja pelletti ovat uusiutuvia luonnonvaroja, jotka tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Puu- ja pellettilämmitysjärjestelmiä on saatavilla eri kokoluokissa, joten ne sopivat sekä pienille että suurille yrityksille. Aiemmin fossiilista polttoainetta lämmitykseen käyttänyt yritys pystyy pääsääntöisesti muuttamaan öljykattilan pellettikäyttöiseksi pellettipolttimen avulla.  

Aurinkokeräimet 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää yrityksen lämmöntuotantoon aurinkokeräimillä. Aurinkokeräimet ovat erittäin ympäristöystävällinen vaihtoehto – ne keräävät auringon lämpöä ja varastoivat sitä käyttöveden ja lämmityksen tarpeisiin. Aurinkokeräimet ovat investointi, joka maksaa itsensä takaisin nopeasti ajan myötä. Aurinkokeräimet soveltuvat yhdistettäväksi myös muuhun lämmitysjärjestelmään, kuten ilma- tai vesikiertoiseen pellettitakkaan, puulla toimivaan vesikiertotakkaan,  pellettikattilaanpuukattilaan tai hakekattilaan. Tällainen hybridijärjestelmä soveltuu erityisesti Suomen ilmastoon, jossa talviaikaan auringonvalo on vähäisempää.  

Olki ja vilja 

Maatalouden sivutuotteita, kuten olkia ja viljaa, voidaan myös käyttää lämmitykseen. Tämä on erinomainen lämmitysvaihtoehto esimerkiksi maanviljelijöille, jotka voivat hoitaa lämmityksen hyvinkin omavaraisesti olkikattilan avulla. Olki- ja viljalämmitys soveltuu hyvin myös hybridijärjestelmään eli yhdistetään olki-/viljalämmitys johonkin toiseen lämmitysjärjestelmään. 

Hake 

Hake on erittäin energiatehokas polttoaine. Se sisältää paljon energiaa pienessä tilavuudessa, joten sitä ei tarvitse kuljettaa paljon lämmön tuottamiseksi. Sitä saadaan kotimaisista metsistä, joten se on paikallinen ja uusiutuva energialähde. Hakkeen käyttö polttoaineena tukee myös metsätaloutta ja maaseudun elinvoimaa. Haketta voidaan käyttää useissa eri lämmitysjärjestelmissä, kuten hakekattiloissa ja hakelämpökonteissa ja –keskuksissa. 

Kardonar Bioenergy Solutions – tulevaisuuden lämmitysratkaisut myös yrityksille 

Kestävien lämmitysratkaisujen käyttö on lisääntynyt myös yritysten keskuudessa. Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen vaatii kuitenkin tarkkaa suunnittelua ja budjetointi, joissa kannattaa aina kääntyä ammattilaisten puoleen. Kardonar Bioenergy Solutions auttaa pienentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä ja valitsemaan parhaiten yritystänne palvelevan lämmitysjärjestelmän. Ota yhteyttä – autamme mielellämme!