Miten pienentää asumisen hiilijalanjälkeä? 

Ilmastonmuutos on globaali haaste, ja yksi merkittävä päästöjen lähde on asuminen, josta aiheutuu noin kolmasosa suomalaisten hiilijalanjäljestä.  Useimmat perinteiset lämmitysmuodot, kuten öljylämmitys, käyttävät fossiilisia polttoaineita, mikä tuottaa suuria määriä hiilidioksidipäästöjä. Näiden fossiilisten polttoaineiden käyttö on yksi suurimmista syistä asumisen hiilijalanjäljen kasvuun. Onneksi on olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka voivat auttaa pienentämään asumisen hiilijalanjälkeä, asuit sitten omakotitalossa tai taloyhtiössä. 

 

Pellettilämmitys on ympäristöystävällinen vaihtoehto niin omakotiasumiseen kuin taloyhtiöiden lämmitysmuodoksi 

Pellettilämmitys on ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille lämmitysjärjestelmille, sillä pelletit valmistetaan tiiviiksi puristetusta biomateriaalista, kuten puulastuista ja sahapurusta. Tällainen tiiviiksi puristettu rae päästää palaessaan ilmaan hyvin vähän pienhiukkasia, esimerkiksi puuhun verrattuna.  

Pellettilämmitys on energiatehokas vaihtoehto, koska pelletin lämpöarvo on erittäin korkea. Pellettilämmitysjärjestelmät, kuten pellettikattilat ja  pellettitakat, ovat suunniteltu polttamaan pelletit tehokkaasti ja tuottamaan lämpöä vähemmällä energiamäärällä kuin perinteiset järjestelmät. Tämä tarkoittaa käytännössä pienempiä päästöjä ja pitkällä tähtäimellä myös alhaisempia lämmityskustannuksia. 

Pelletti on ympäristöystävällinen valinta, koska ne valmistetaan paikallisista raaka-aineista, eikä niiden kuljetuksesta aiheudu juurikaan ympäristökuormitusta. Pellettilämmityksessä on monia asumisen hiilijalanjälkeä pienentäviä asioita. 

 

Aurinkokeräimillä lämmität käyttöveden ympäristöystävällisesti  

Aurinkokeräimien toiminta perustuu aurinkosäteilyn hyödyntämiseen lämmön ja sähkön tuottamisessa. Aurinkokeräimien talteen ottama lämpöenergia on erinomainen esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Yhdistettynä johonkin toiseen lämmönlähteeseen, kuten vesikiertoiseen pellettitakkaan, pellettikattilaan tai puukattilaan, voi aurinkokeräimiä käyttää osana myös asuntojen lämmitysjärjestelmää.   

Suomessa parhaimman hyödyn aurinkokeräimistä saa maalis-syyskuussa, jolloin aurinko näyttäytyy useamman tunnin vuorokaudessa. Pimeimpinä kuukausina aurinkokeräimien hyöty on vähäisempi, ja tällöin varaudutaankin käyttämään enemmän päälämmönlähdettä.  

Aurinkokeräimet ovat pitkäikäisiä, eivätkä ne juuri vaadi huoltotoimenpiteitä. Käytännössä riittää kuin keväällä keräimien päältä poistetaan enimmät lumet ja roskat. Koska aurinkoenergia on puhdasta ja uusiutuvaa eikä sen hyödyntäminen aiheuta hiilidioksidipäästöjä, ovat aurinkokeräimet erittäin ympäristöystävällinen valinta. Erityisesti jos aurinkoenergian yhdistää bioenergian polttoon, kuten pellettitakkaan, saa itselleen luontoystävällisen, 100 % uusiutuvan lämmitysmuodon. 

Taloyhtiön hiilijalanjälkeä voi pienentää lämmitysmuodon valinnalla

Taloyhtiöissä yleisimmin käytetty lämmitysmuoto on kaukolämpö. Kaukolämmöllä lämmitetyn asunnon hiilijalanjälkeen vaikuttaa kaukolämpöyhtiön käyttämä polttoaine. Joskus taloyhtiön kaukolämpö on tarpeen vaihtaa ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon, kuten hybridilämmitykseen. Hybridilämmitys yhdistää kaksi eri energianlähdettä, joita voivat olla esimerkiksi perinteinen lämmitysmuoto, kuten kaukolämpö ja siihen yhdistetty uusiutuvan energian lähde, kuten pelletti, puu, hake tai aurinkoenergia 

Hybridilämmitysjärjestelmä toimii siten, että se hyödyntää ensisijaisesti uusiutuvaa energiaa. Kun uusiutuvaa energiaa ei ole saatavilla riittävästi, järjestelmä siirtyy automaattisesti perinteiseen lämmitysmuotoon. Hybridilämmitys tarjoaa joustavuutta ja tehokkuutta, koska se voi mukautua vaihteleviin olosuhteisiin ja energian saatavuuteen. Hybridilämmitys on joustava, koska sen käytössä voidaan hyödyntää eri lämmönlähteiden hintavaihteluita ja pienentämään sitä kautta energiakustannuksia pitkällä aikavälillä.
 

Asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen on päivittäisiä päätöksiä 

Asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja monien pienten tekojen yhdistämistä, jotta muutos voi tapahtua. Päivittäisillä pienillä päätöksillä voit kuitenkin vähentää omaa hiilijalanjälkeäsi ympäristön yhteiseksi hyväksi. Kardonar Bioenergy Solutions auttaa valitsemaan parhaiten sinua palvelen lämmitysjärjestelmän, jotta sinä voit pienentää omaa asumiseen liittyvää hiilijalanjälkeä. Ota yhteyttä – autamme mielellämme!